Генетски изменета храна

Генетски изменета храна (ГМ храна, или биотехнолошка храна) е храна произведена од генетски изменетиот организам.

Генетика и храна