Гачка претставува вид кратка хумористична народна приказна во Македонија на границата на народна игра, блиска до гатанката, но поопширна од неа, наменета за забава и ведар дух.[1]

Наводи уреди

  1. Боне Величковски, Кратките жанрови и детскиот фолклор во Куманово и Кумановско, „Фолклорот и етнологијата во Куманово и Кумановско“, Скопје -Куманово, 255-289.