Вриндаван е свет град во Индија, кадешто по преданието се родил Кришна, еден од осумте аватари на Вишну. Градот има повеќе од 5000 храмови, и се спомнува во Ведите како стар неколку илјади години.

Вриндаван