Витола се однесува на единствениот опис на една пура. Две пури од една иста „витола“ имаат слични димензии и облик. На пример, „Хулиета“ витола се однесува на пура со 7 * 47 (должина од 7 инчи и дијаментар од ~ 47/64-тини инч). Затоа, Кохиба Есплендидо, Ојо де Монтереј Черчил, Боливар Черчил и Ла Глорија Кубана Таинос се сите „Хулиета“ витоли.