Отвори го главното мени

Благодариме за вашиот интерес. Доброволци за учество во проектот се добредојдени, ако сакате да се придружите на овој проект, можете да се вметнете во листата на членови на проектниот тим.

Потребни статии: Политичка идеологија, Политички организации, Политички системи, Меѓународна политика


Содржина

Цели на проектотУреди

Проектот има за цел да ги сконцентрира напорите на уредувачите на википедија на македонски јазик кои ги уредуваат статиите поврзани со темата политика.

Тука треба да се дискутираат предлозите за организирање на статиите, категоризацијата, дефинирање на портали од областа на политиката.

Проектни задачиУреди

  • Дефинирање на порталот за Политика и други поврзани портали
  • Креирање на статиите кои се однесуваат на политички системи
  • Креирање на статии за политички партии
  • Креирање на статии за политика по држави
  • Следење на политичките настани/вести
  • Креирање на стандардизирани шаблони

ШаблониУреди

Шаблони кои се во употреба во статиите со политички теми:

Навигациона кутија

Инфокутии

Учесници во проектотУреди

Секој кој е заинтересиран за учество во овој проект треба да се додаде во следнава листа:

корисник држава главен интерес
Brest Република Македонија иницијатива за започнување на проектот и давање придонес во збогатување на содржините