Википедија:Барања за оценувачки статус/номинации


Кратенки:
ВП:БЗАС/Н

ВоведУреди

Со цел да се номинирате себеси или друг уредник за администраторски статус, мора прво да креирате БзОС потстраница за номинираниот, што ќе биде направено автоматски кога ќе ги проследите упатствата во соодветниот дел подолу. Ќе бидете директно одведени до таа страница кога ќе кликнете на копчето за номинација.

Откако оваа БзОС потстраница ќе се креира, номинаторот мора да објасне на БзОС потстраницата зошто овој номиниран би бил добар оценувач и номинираниот мора да ја прифати номинацијата на БзОС потстраницата пред да може да биде префрли на главната БзОС страница. Ова ги спречува уредниците од гласање против кандидатите едноставно бидејќи тие не ја прифатиле номинацијата или ги одговориле прашањата. Исто така ги спречува и номинираните и номинаторите од усрамување доколку биде одбиена номинацијата.

Забелешка: Се смета за добро доколку најпрво го контактирате евентуалниот номиниран пред да ја создадете БзОС потстраницата и да го номинирате - доколку номинираниот сака да почека или не сака да биде оценувач, создавањето на страницата може да биде малку непријатно за нив, затоа ве молиме проверете прво.

Конечно, откако номинацијата е прифатена и прашањата се одговорени, номинираниот би требало да ја префрли на БзОС страницата кога тој е подготвен за БзОС да започне. Алтернативно, кандидатот може да побара од номинаторот да го направи тоа. Ова се прави со следење на врската „уредете ја оваа страница“ во соодветниот дел долу, и додавање на предлошката дадена на дното на оваа страница (со името на номинираниот заменето со КОРИСНИЧКОИМЕ) кон БзОС страницата. Идеално, номинираниот треба да го направи ова кога е задоволен со неговите одговори на прашањата.

Не дозволувајте да се поставуваат гласови или коментари на БзОС страницата за номинација сѐ додека не биде поврзана со главната БзОС страница. Ова ќе спречи секаква контраверзност или обвинувања за нефер рекламирања на дадено БзОС.

Ве молиме забележете дека формуларите долу се однесуваат на први номинации - доколку номинираниот бил номиниран претходно, обидот да се пополни формуларот подолу ќе го однесе номинаторот до преходната номинација. За да креирате втора номинација, едноставно ставете го бројот 2 по корисничкото име на номинираниот.

За да се номинирате себесиУреди

 1. Заменете го КОРИСНИЧКОИМЕ со вашето корисничко име во кутијата долу и кликнете на копчето.
 2. Уредете ја страницата која ќе излезе и следете ги генерираните упатства за да ја пополните номинацијата. Зачувајте ја страницата.
 3. Уредете ја страницата, и во дадениот простор, забележете дека ја прифаќате номинацијата. Исто така одговорете ги стандардните прашања за сите кандидати. Зачувајте ја страницата.
 4. Променете го времето на БзОС страницата со цел да го посочите моменталното време.
 5. Уредете ја оваа страница, додавајќи го следниот текст над најскорешната номинација (заменувајќи го КОРИСНИЧКОИМЕ со вашето име):
  {{Википедија:Барања за оценувачки статус/КОРИСНИЧКОИМЕ}}

За да номинирате некој другУреди

 1. Заменете го КОРИСНИЧКОИМЕ со корисничкото име на лицето кое сакате да го номинирате во кутијата долу и кликнете на копчето.
 2. Уредете ја страницата која ќе излезе, следејќи ги генерираните упатства за да ја пополнете номинацијата.
 3. Известете го корисникот кого што го номинирате на неговата/нејзината коринисничка разговорна страница, и вклучете врска до страницата која што штотуку сте ја создале (Википедија:Барања за оценувачки статус/КОРИСНИЧКОИМЕ). Може и да го информирате корисникот со поставување на предлошката на БзАС номинацијата на неговата/нејзината разговорна страница, кој автоматски ќе содржи врска до неговата/нејзината номинациска страница:
  {{subst:БзОС-ном|ВАШЕТО КОРИСНИЧКОИМЕ}}
Сѐ уште не го додавајте БзОС во Википедија:Барања за оценувачки статус. Лицето кое го номинирате мора да ја прифати номинацијата, и мора самото да ја додаде.

Што да правите доколку сте номинирани од некого другУреди

 1. Одете на вашата БзОС потстраница, и прифатете ја или одбиете ја вашата номинација. Доколку одбиете, задолжително известете го вашиот номинатор.
 2. Откако ќе ја прифатите вашата номинација, осигурајте се дека сте ги одговориле стандардните прашања за сите кандидати.
 3. Променете го времето на вашата БзАС страница за да го посочите моменталното време.
 4. Уредете ја оваа страница и додадете го следниот текст над најскорешната номинација (заменувајќи го КОРИСНИЧКОИМЕ со вашето име):
  {{Википедија:Барања за оценувачки статус/КОРИСНИЧКОИМЕ}}
  ----