Веб конференциите или познати како вебинари се презентации, работилници, состаноци или семинари кои се одржуваат преку Веб. На вебинарот секој учесник седи пред својот компјутер/лап топ, и преку интернет е поврзан со другите учесници и презентери.

Од состанок со 5 учесници до конференција со над 200 учесници, вебинарите овозможуваат најразлични начини за интеракција, преку чет, гласовно со користење на микрофон, преку најразлични анкети и прашања итн.

За да присуствувате на било кој вебинар потребно е најпрво да го регистрирате вашето присуство, и по потреба да го инсталирате софтверот кој се употребува за конкретниот вебинар. Најчесто при регистрацијата ќе треба да ги внесете вашите лични податоци (Име, Презиме, е-пошта, Компанија и слично) и потоа ќе добиете меил со потврда за вашата регистрација и врска до вебинарот.

На денот на одржување на вебинарот потребно е да го отворите линкот кој го добивте во меилот со потврдата за регистрација, и со тоа да се вклучите на вебинарот.