Варвари (еднина: варвар или варварин) се племиња што сѐ уште живеат во праисторија, немаат основано писмо ниту култура. Повеќето биле номади што живееле од ограбување на развиените и недоволно заштитени држави. Нивната војска не била доволно организирана, оделе во војна без тактика, па и затоа често ги губеле битките.