Валута претставува единица за размена, односно за управување на односот помеѓу добрата и услугите. Таа претставува форма на пари, каде што парите се дефинирани како средство за размена[1][2]. Валутна или монетарна зона е регион во кој одредена валута има доминантна примена на пазарот на размена. За да се управува пазарот помеѓу валутните зони, постои курсот, односно вредноста на една валута во однос на друга. Валутите можат да се окарактеризираат како фиксирани или слободни, засновани на нивниот режим на размена.

Во поголемиот број случаи, државата има монополска контрола врз дотурот и производството на сопствената валута. Земјите членки на Европскиот монетарен сојуз, се исклучок од ова правило, каде што оваа функција ја има Европската Централна Банка. Во Република Македонија официјална валута е Денарот и изнесува приближно 0.016 Евра за 1 Денар.

Потеклото на валутата е во 2000 година пред Христа. Се претпоставува дека валутата е воведена врз основа на два основни изума. Употребата на бројачи за да се осигура дека стоката која се испорачува е идентична со таа која што го започнала патувањето, и употребата на сребрени прачки како средства за размена.

Првите деривати во форма на монети се појавуваат некоe време подоцна.

Наводи

уреди
  1. „Currency“. The Free Dictionary. currency [...] 1. Пари во која било форма кога се во вистинска употреба како средство за размена, особено циркулирачки книжни пари.
  2. Bernstein, Peter (2008) [1965]. „4–5“. A Primer on Money, Banking and Gold (3rd. изд.). Hoboken, NJ: Wiley. ISBN 978-0-470-28758-3. OCLC 233484849.