Богословец може да се однесува на следниве поими:

ГеографијаУреди

АрхеологијаУреди