Бизнис администрација

Бизнис администрација е управување со бизнис. Ги вклучува сите аспекти на надгледување и надгледување на деловното работење и сродни области кои вклучуваат сметководство, финансии и маркетинг.