Бенуе-конгоански јазици

Бенуе-конгоанските јазици ја сочинуваат најголемата јазична група од семејството на нигер-конгоански јазици, како по бројот на јазици (Ethnologue наведува 900), така и по број на говорници (500 милиони). Во рамките на нигер-конгоанското семејство, бенуе-конгоанските јазици претставуваат огранок на атлантско-конгоанските, а можеби и на волта-конгоанските јазици ако ова е исправна група. Според првиот предлог на Џозеф Гринберг (1963), тука спаѓаат и волта-нигерските јазици (како западни бенуе-конгоански); разраничувањето помеѓу тие јазици како и јазикот ква е предмет на расправа.

бенуе-конгоански јазици
источни бенуе-конгоански јазици
Географска
распространетост:
потсахарска Африка, источно и јужно од Нигерија
Класификација:нигер-конгоански
Гранки:
централнонигериско (платоидно)

Некои поважни гранки на волта-нигерските и бенуе-конгоанските семејства се најзастапени во Нигерија, Камерун и Бенин.

Се смета дека гранките на бенуе-конгоанските јазици (наведени со бројот на јазици во секоја) се следниве:

Сроден на нив е и јазикот укан. Ова може да биде најоддалечениот од нив, или пак вон групата, но во најблиско сродство со тие јазици.

Јазикот фали (од Бајса) исто така може да биде бени-конгоански, но досега не е класификуван.

Наводи

уреди
  • Wolf, Paul Polydoor de (1971) The Noun Class System of Proto-Benue–Congo (Thesis, Leiden University). The Hague/Paris: Mouton.
  • Williamson, Kay (1989) 'Benue–Congo Overview', pp. 248–274 in Bendor-Samuel, John & Rhonda L. Hartell (eds.) The Niger–Congo Languages – A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, Maryland: University Press of America.

Надворешни врски

уреди