Археолошко ископување

Dolina-Pano-3.jpg

Археолошкото ископување може да има двојно значење.

  • Ископувањето е најдобро познатата и најчесто употребуваната техника во научното истражување на археологијата. Во рамките на оваа наука тоа значи пронаоѓање, запишување и документирање, а понекогаш и обработка на археолошките остатоци.
  • Поимот исто така се употребува како пример за примена на техниките да се проучи одреден наоѓалиште (локалитет). Во овој случај, ископувањето може понекогаш може да упатува на поимот „копање“ но за оние кои партиципираат во него, ова е веројатно само еден преедноставен опис на целиот процес.

ПоврзаноУреди