Архајски период или архаика е именување кое се користи за периодот од грчката историја од 750. година пне. до 480. година пне. Терминот почнале да го користат историчарите во 18. век како би го опишале преминот од т.н. мрачно доба на Грција до класичниот антички период.

Уметност уреди

 
Архајски курос
 
Орнаментален стил
 
Црно-фигурален стил
 
Реконструкција на боја кај статуа на кора од Архајскиот период на Грција

Овој период го добил именувањето по она според кое во Историја на уметност, се сметало за архаично и старомодно во склуптурата и уметностите/занаетите, како спротивност од следниот т.н Класичен период.