Антиох I Сотер

македонски крал на Персија
(Пренасочено од Антиох)

Антиох I Сотер, бил син на Александровиот војсководец Селевк I. Цар на Сирија (281 г.п.н.е). Умрел во 261 г.п.н.е.

Антиохос I Сотер