Амперметар — уред кој ја мери моќноста на електричната струја која минува низ електрично коло. Амперметарот мора да биде поврзан во гранката чија јачина на струја ја мериме. Амперметарот никогаш не смее да се поврзе на извор на струја, бидејќи во тој случај би прегорел или би бил тешко оштетен. Електричните струи се мерат во ампери (A).

Нагледен амперметар

Историја

уреди

Односот помеѓу две електрични струи, магнетни полиња и физички сили прво биле забележани од Ханс Кристијан Орстед.