Алгологија или фикологија е биолошка наука која се занимава со проучување на алгите. Се смета за субдисциплина на ботаниката.

Тасманија, Австралија