Алгологија или фикологија е биолошка наука која се бави со проучување на алгите. Се смета за субдисциплина на ботаниката.

Тасманија, Австралија