Седумстотини милиони малечки алвеоли во белите дробови, всушност се шупливи чаури - алвеоли прекриени со мрежа на артериски и венски капилари.Нивните влажни ѕидови се многу тенки и крвта која проаѓа низ нив може да го ослободи вишокот јаглерод диоксид и да го преземе кислородот. Капиларите потоа се спојуваат и преоѓаат во белодробната вена.

Алвеоли