Отвори го главното мени

Ала Шешкен е руски филолог, славист и македонист. Таа работи во универзитетот „Ломоносов“ во Москва и предава историја на македонската литература.