Адај — македонски поет. За време на македонскиот владетел Архелај I, Адај го составил епитафот за надгробниот споменик на трагичарот Еврипид, кој умрел во Македонија каде што и бил закопан. За епитафот како и за поезијата на Адај нема сознанија.


Литература

уреди