Австралиска престолнинска територија

територија на Австралија што го содржи главниот град Канбера

Австралиската престолнинска територија или АПТ (англиски: Australian Capital Territory или ACT) е сојузна територија на Австралија. Главен град на АПТ и воедно и на цела Австралија е Канбера. Територијата е предвидена да го опфати седиштето на управата како автономен субјект.

Грб на Австралиската престолнинска територија