Џебелски јазици

Џебелските се мала група на јазици и се дел од источносуданските јазици. Според Кристофер Ехрет, во оваа група на јазици спаѓаат источноџебелски јазици и берта јазик.