Љубовна смрт (изворно на германски: Liebestod) ― насловот на последната, драмска музика од операта Тристан и Изолда од 1859 година од Рихард Вагнер. Тоа е врвниот крај на операта, додека Изолда пее над мртвото тело на Тристан.


 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } <<
  \key c \major
  \new Voice \relative c' {
   \override TextSpanner.style = #'line
   \override TextSpanner.bound-details.left.text = \markup { \draw-line #'(0 . -2) }
   \set Staff.midiInstrument = #"violin" 
   \stemUp
   cis'2 \startTextSpan ^\markup { Љубовна смрт (Liebestod) }
   fis | fis eis | e!2.. fis!8 | gis1 \stopTextSpan
  }
  \new Voice \relative c' {
   \stemDown
   \override TextSpanner.style = #'line
   \override TextSpanner.bound-details.left.text = \markup { \draw-line #'(0 . 2) }
   \override TextSpanner.Y-offset = #-7

   s1 s1
   a'4 \startTextSpan _\markup { \lower #7 "љубовна преобразба" }
   b16 a16 gis16 a16
   \autoBeamOff [ fis'8 e8 ] \autoBeamOn cis8 a8 |
   a2 gis2 \stopTextSpan
  }
  >>
Мотивот на Љубовна смрт

Музиката е често користена во филмски и телевизиски продукции на осудени љубовници.[1]

Делумен текст уреди

Mild und leise
wie er lächelt,
wie das Auge
hold er öffnet
—seht ihr's, Freunde?
Seht ihr's nicht?
Immer lichter
wie er leuchtet,
stern-umstrahlet
hoch sich hebt?
Seht ihr's nicht?
 
 
 
ertrinken,
versinken, –
unbewusst, –
höchste Lust!

Меко и нежно
како се насмевнува,
како неговите очи
љубезно отворени
- гледате пријатели?
не гледаш?
како сјае
уште посветла.
Ѕвездено ореол
издигнувајќи се повисоко
Не гледаш?

[...и завршува...]

да се удави,
до основачот -
несвесен -
најголемо блаженство!

Наводи уреди

Дополнителна книжевност уреди

Надворешни врски уреди