Ѓорѓи Крстевски

Ѓорѓи Крстевски може да се однесува на:

  • Ѓорѓи Крстевски (1923-1985) - македонски сликар, припадник на првата повоена генерација македонски уметници;