UTC+04:30 е временско отстапување од +04:30 од UTC. Според стандардот ISO 8601, времето би се запишало како 2023-09-10UTC14:53:51+04:30. Ова време се користи во:

UTC+04:30: Сино (декември), Портокалово (јуни), Жолто (цела година), Светлосино - морски површини

Како стандардно време (цела година) Уреди

Јужна Азија Уреди