Placebo (појаснување)

појаснителна страница

Placebo може да се однесува:

  • Плацебо ефект (латински: Placebo), медицински феномен каде резултатите на медицинскиот третман се предизвикани од идеите на пациентот за тоа колку е делотворно лекувањето.
  • Placebo, алтернативен англиски рок бенд