ISO 639

(Пренасочено од ISO 639:)

ISO 639 е еден од неколкуте меѓународни стандарди кои ги дефинираат кратките кодови за имињата на јазиците на земјите. ISO 639 е составен од неколку делови од кои 2 дела се објавени. Останатите делови сѐ уште се во работна фаза.

  • ISO 639-1: 2002 Кодови за претставување на имињата на јазиците—Дел 1: Алфа-2 код Список на ISO 639-1 кодови
  • ISO 639-2: 1998 Кодови за претставување на имињата на јазиците—Дел 2: Алфа-3 код Список на ISO 639-2 кодови
  • ISO 639-3: 2007 Кодови за претставување на имињата на јазиците—Дел 3: Алфа-3 код Список на ISO 639-3 кодови
  • ISO/CD 639-4: 2007? Кодови за претставување на имињата на јазиците -- Дел 4:...
  • ISO/DIS 639-5: 2007? Кодови за претставување на имињата на јазиците -- Дел 5: Алфа-3 код за јазични семејства и групи
  • ISO/CD 639-6: 2007? Кодови за претставување на имињата на јазиците -- Дел 6: Алфа-4 ...