Херц

единица за честота по СИ
(Пренасочено од Hz)

Херцот (Хц, Hz) претставува стандардизирана единица за мерење честота (честота).

Светилки кои светкаат со честоти f = 0.5 Hz, 1.0 Hz и 2.0 Hz. T е периодот, односно број на секонду за едно светкање. T и f се обратно пропорционални: f = 1/T и T = 1/f.

Дефинирање

уреди

Еден Херц буквално значи „еднаш во секунда“, 100 Херци означува „100 пати во секунда“ и така натаму. Оваа единица може да се употреби за било кој периодичен настан. На пример: За часовникот може да се каже дека отчукува со 1 Hz, или дека човечкото срце отчукува со 1,2 Hz. Оваа единица го има добиено името по германскиот физичар Хајнрих Рудолф Херц.