Електронски нумерички интегратор и компјутер

(Пренасочено од ENIAC)

Електронски бројчен интегратор и сметач (анг: Electronic Numerical Integrator And Computer - ENIAC) бил првиот општонаменски компјутер конструиран во 1946 година на универзитетот во Пенсилванија, дело на конструкторите Џон Мокли и Преспер Екерт. Во него биле вградени 18000 електронски ламби.

Глен Бек (позадина) и Бети Снајдер (преден план) програма ENIAC во BRL зграда 328. (Фотографија на американската армија, околу 1947-1955 година)

Овој компјутер претставувал огрмона машина која зафаќала околу 150 квадратни метри површина и тежел околу 30 тони.