6 август (празници)

  Боливија — Ден на независноста.
  Јамајка — Ден на независноста.