Шпионка

стаклена проѕирка во врата

Шпионка е мал отвор (или стаклено окно) во врата, кое служи за ѕиркање надвор од вратата без да треба таа да се отвори. Стаклените шпионки во себе имаат леќи таканаречени „рибино око“ кои овозможуваат поширок видокруг од внатрешноста, а никаква видливост однадвор.

Стандардна шпионка на дрвена врата
Типичен поглед низ станбена шпионка