Шерефе е „балкон“ кој се наоѓа на горниот дел на минарето, од каде муезинот повикува на молитва. Тоа е еден од трите основни дела на конструкцијата на минарето. Прекриено е со украсни цигли, мозаици и орнаменти.

Шерефе на минарето на Коџатепе џамијата во Турција