Шалинац (резерват)

Шалинска (српски: Шалиначки луг) е заштитено подрачје во Србија кое го содржи последниот остаток од дабови шуми и јасен кои до пред неколку стотици години ги покривале поплавените подрачја во долините на Голема Морава и Дунав. Тоа е вистинска реткост која што не се наоѓа само во Србија туку и на поширокото подрачје на Балканскиот Полуостров. Таа се наоѓа на 10 км источно од Смедерево, на огромната рамнина на Годоминското Поле, самата рамнина настанала како резултат на поплавитекот кој што се случувал на реката Велика Морава во областа каде што се влева во реката Дунав. Шумичката е опкружена со населбите Шалинац и Кулич, а исто така - во широка кривина - со некогашниот меандр на Велика Морава, кој сега е волско езеро.

Дрво во шумичката Шалинац

Содржи висока, хомогена поставеност на дрвја кои се речиси на иста возраст, вклучително и околу 200 стогодишни дабови (Quercus robur), некогаш придружени со јасен на полето (Fraxinus angustifolia). Заштитеното подрачје зафаќа 19 хектари.

Староста на шумичката се проценува на 200-300 години. Просечната големина на дабовите дрвја е:

Висина на стеблата на дрвјата 17.58 m
Полупречник на врвови на дрвја 15.43 m
Волумен на стеблата на дрвјата 4.14 m
Полупречник на стебла 1.32 m

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди