Црква „Св. Никола“ - Сушица

Црква „Св. Никола“ - Сушица може да се однесува на следниве две цркви во Македонија: