Црква „Св. Никола“ - Суводол

Црква „Св. Никола“ - Суводол може да се однесува на следниве две цркви во Македонија: