Црква „Св. Илија“ - Дрен

Црква „Св. Илија“ - Дрен може да се однесува на следниве цркви во Македонија: