Циклотрон е вид на забрзувач на честички каде наелектризирани честички од средината нанадвор по спирална патека. Во тракеторијата се држат со статичко магнетно поле и се забрзуваат со менливо (радиофрекфентно) електрично поле.

Современ циклотрон за радиотерапија