Отвори го главното мени

Циклооксигеназата е ензим кој е одговорен за формирањето на простаноиди, вклучувајќи ги и тромбоксанот и простагландините, како што е простациклинот.

простагландин-ендопероксид синтаза
Идентификатори
EC број1.14.99.1
CAS број9055-65-6
Бази на податоци
IntEnzIntEnz view
BRENDABRENDA entry
ExPASyNiceZyme view
KEGGKEGG entry
MetaCycmetabolic pathway
PRIAMprofile
PDB структуриRCSB PDB PDBe PDBsum
Gene OntologyAmiGO / EGO

Преку фармаколошка инхибиција на овој ензим може да се постигне намалување на симптомите на воспаление и болка. Нестероидните антиинфламаторни лекови (НСАИЛ), како што се аспиринот и ибупрофенот, го покажуваат ефектот преку инхибиција на циклооксигеназата.