Цезарова шифра

Цезарова шифра е вид шифрирање со директна замена. При употребата на овој начин на шифрирање секоја буква се замнува само со една и секогаш иста друга буква, во целиот текст.

Според некои историски извори, овој начин на кодирање бил користен од Јулиј Цезар.

Математички записУреди

За кодирање на македонската азбука се користи модул 31, а за англиската модул 26

Шифрирање

 

Дешифрирање

 

каде што n е клучот в случајот n = 3, x е вредноста на буквата а = 1, б = 2 и т.н.

ПрименаУреди

Најчесто користена верзија на Цезаровата шифра е кога секоја буква на компјутерската тастатура се заменува со соседната десна или лева соседна буква.

Така S се заменува со A, F се заменува со D, G се заменува со F итн.

Пример:
Текст: Ova e skriena poraka
Клуч: соседна десна буква
Код: Pbs r dltorms [ptsls