Хрватски пасош (хрватски: Hrvatska putovnica) – јавна патна исправа која им се издава на државјаните на Хрватска за патување и престој во странство и за враќање во земјата.

Нов биометриски пасош на Република Хрватска
Визен режим за имателите на хрватски пасош

За време на престој во странство, патната исправа на нејзиниот имател му служи за докажување на идентитетот и како доказ за државјанство.

Хрватскиот пасош се издава за неограничен број патувања.

Почеток на издавање уреди

На почетокот на 2009 година претставени се новите биометриски пасоши на Хрватска.

Јазици уреди

Пасошот е испишан хрватски, англиски и француски јазик, додека личните податоци се испишани на хрватски јазик.

Страница со идентификациони податоци уреди

Пасош на Република Хрватска ги содржи следните податоци:

 • Вид ('P' за пасош)
 • Код на државата
 • Сериски број на пасошот
 • Презиме и име на имателот на пасошот
 • Државјанство
 • Датум на раѓање (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Пол (M/M за мажите или Ž / F за жените)
 • Место и држава на раѓање
 • Престојувалиште
 • Издаден од (назив на полициската управа која го издала документ)
 • Датум на издавање (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Датум на важност (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис и фотографија на носителот на пасошот

Извори уреди

Надворешни врски уреди


Предлошка:Пасоши