Хирагана

јапонско слоговно писмо

Хирагана е дел од јапонскиот систем на пишување. Азбуката се користи заедно со катакана и канџи. Хирагана се користи за пишување на јапонски зборови со туѓо потекло и за објаснување на канџите. Како и катаканата, така и хираганата е слоговно писмо.

а и у е о (ја) (ју) (јо)
ка ки ку ке ко きゃ кја きゅ кју きょ кјо
са ши су се со しゃ ша しゅ шу しょ шо
та чи цу те то ちゃ ча ちゅ чу ちょ чо
на ни ну не но にゃ ња にゅ њу にょ њо
ха хи фу хе хо ひゃ хја ひゅ хју ひょ хјо
ма ми му ме мо みゃ мја みゅ мју みょ мјо
ја ју јо
ра ри ру ре ро りゃ рја りゅ рју りょ рјо
わ ва ゐ ви ゑ ве を во
н
га ги гу ге го ぎゃ гја ぎゅ гју ぎょ гјо
за џи зу зе зо じゃ џа じゅ џу じょ џо
да (џи) (зу) де до ぢゃ (џа) ぢゅ (џу) ぢょ (џо)
ба би бу бе бо びゃ бја びゅ бју びょ бјо
па пи пу пе по ぴゃ пја ぴゅ пју ぴょ пјо

Поврзано уреди