Фридјтоф Нанесн

Норвешкиот истражувач и научник Фридјтоф Нансен (1961-1930) е најмногу познат по неговото патување по Северниот Леден Океан од 1893-1895 година, со специјално изграден дрвен брод наречен Фрам. Нанесн намерно го пуштил бродот слободно да се движи низ ледот во Северниот Леден Океан и со тоа го докажал постоењето на површинската струја, што денес се нарекува Трансполарна струја. Во 1895 година, Нансен придружен од еден пријател од Фрам, тргнал пеш и со скии кон Северниот Пол. Стигнале на оддалеченост од 640 км од Северниот Пол, најблизу од кого било дотогаш.