Форматирање на диск

Форматирање на компјутерот е поим што значи дека ќе ги избришете сите податоци кои се наоѓаат на Вашиот компјутер и ќе го надоградите со понов оперативен систем, или ќе го инсталирате повторно истиот оперативен систем.

Најчесто форматирањето мора да се направи бидејќи имате некој вирус во ОС или пак сакате да смените понова верзија на оперативниот систем. Но Форматирањето може да претставува тежок процес ако го немате потребното знаење за тоа како да го извршите.

Има повеќе придобивки со форматирањето: -Побрз компјутер -Без вируси

Но има и лоши страни: -Бришење на сите податоци на форматираната партиција -Одново инсталирање на Вашиот омилен софтвер -Инсталирење на соодветните драјвери

Да започнеме:

Најпрво Ви треба ЦД со инсталација на WINDOWS која треба да се покрене со стартувањето на оперативниот систем. Потоа треба да се преземат следниве чекори:

1.Внесете го ЦДто на која се наоѓа WINDOWS инсталацијата.

2.Рестартирајте го компјутерот(ако веќе работи).

3.Сиснете ENTER кога ќе побара на екранот PRESS ANY KEY.

4.Одберете ја партицијата на која се наоѓа Windows

5.Ако сакате да ја избришете која било партицијата притиснете D или L (во зависност што ќе Ви се појави на екранот).

6.Форматирајте го тврдиот диск на кој ќе биде инсталиран Windows

7.Притиснете ENTER

8.Форматирањето ќе започне

9.Следете ја процедурата

10.Процедурата ќе трае околу 30-40 мин

11.По форматирањето инсталирајте ги драјверите и УЖИВАЈТЕ!