Фиоралба Цакони е албанска математичарка и експерт за теоријата на инверзно расејување. Таа е професор по математика на Универзитетот Рутгерс.

Фиоралба Цакони
Фиоралба Цакони

Образование и кариера Уреди

Цакони се стекнала со диплома и магистратура на Универзитетот во Тирана во 1987 и 1990 година, соодветно. Таа го завршила својот докторат во 1996 година, заеднички помеѓу Универзитетот во Тирана и Универзитетот во Патрас, под надзор на Џорџ Дасиос. Нејзината дисертација била дел од резултатите на равенката за апстрактниот Бран. Проблемите на теоријата на расејување во еластичноста и термоеластичност на ниска честота.

Таа станала предавач на Универзитетот во Тирана, а потоа, од 1998 до 2000 година, научен соработник на Хумболт на Универзитетот во Штутгарт. Во 2000 година таа дошла во САД за дополнителни пост-докторски истражувања на Универзитетот во Делавер и останала во Делавер како асистент професор од 2002 година. Се преселила во Рутгерс во 2015 година.

Книги Уреди

Цакони е автор или соавтор на:

  • Квалитативни методи во Теоријата на Инверзно Расејување (со Дејвид Колтон, Спрингер, 2006),
  • Метода на Линеарно Земање на примероци во Инверзното електромагнетно расејување (со Дејвид Колтон и Питер Монк, Друштво за Индустриска и Применета Математика, 2011),
  • Квалитативен пристап кон Теоријата на Инверзно Расејување (со Дејвид Колтон, Спрингер, 2014),
  • Теорија на Инверзно Расејување и Трансмисија на сетот од скаларни вредности поврзани со линеарниот систем на равенки (со Дејвид Колтон и Хусем Хаддар, Друштво за Индустриска и Применета Математика, 2016).

Признание Уреди

Цакони била вклучена во класата на соработници на Американското Математичко Друштво за 2019 година "за придонеси во анализата на парцијалните диференцијални равенки, особено во теоријата на инверзно расејување".

Надворешни врски Уреди