Федерални градови во Русија

Руската Федерација се дели на голем број субјекти (административни единици), од кои 3 се федерални градови:

  1. Москва
  2. Санкт Петербург
  3. Севастопол