Унгарски пасош

Пасошот на Унгарија е јавна патна исправа која му е издадена на државјанин на Унгарија за патување и престој во странство, како и за враќање во земјата.

Унгарски пасош

За време на престојот во странство, патниот документ му служи на сопственикот за доказ на идентитетот и доказ за државјанство. Пасошот на Република Унгарија се издава за неограничен број патувања.

Унгарија е потписник на Шенгенскиот договор, така што унгарските граѓани можат да патуваат на територијата на Европската унија само со лична карта.

ЈазициУреди

Пасошот е напишан на унгарски јазик, како и личните податоци на имателот на пасошот.

Страница за податоци за идентитетУреди

 • Тип (за пасош)
 • Државен код
 • Сериски број на пасош
 • Презиме и име на носителот на пасошот
 • Државјанство
 • Датум на раѓање (ДД. MM. ГГГГ)
 • Пол (за мажи или за жени)
 • Место и земја на раѓање
 • Престој
 • Издаден од (име на полициската управа што го издала документот)
 • Датум на издавање (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Датум на истекување (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис и слика на носителот на пасошот

Надворешни врскиУреди