Туба е најголемиот и најнизок музички инструмент во месинг семејството. Како и сите месинг инструменти, звукот се создава со поместување на воздухот минатото на усните, предизвикувајќи ги да вибрираат или "зујат" во голем чад од пижами. Првпат се појави во средината на 19 век, со што стана еден од најновите инструменти во модерниот оркестар и концертниот бенд. Тубата во голема мера го заменила опиуклеидот. Туба е латински за "труба".

Луѓе што свират на Туба (тубаисти)

Во Америка, лицето кое свири на туба е познато како тубаист или тубус. Во Обединетото Кралство, лицето кое ја игра туба во оркестар е познато едноставно како туба играч; во дувачки оркестар или воен бенд, тие се познати како бас играчи Прускиот патент бр.19 му беше доделен на Вилхелм Фридрих Випрехт и Јохан Готфрид Мориц (1777-1840) на 12 септември 1835 година за "бас туба" во Ф1. Оригиналниот инструмент Wieprecht и Moritz користи пет вентили од типот Berlinerpumpen кои беа претходници на модерниот клипен вентил. Првата тенорна туба била измислена во 1838 од Карл Вилхелм Мориц (1810-1855), син на Јохан Готфрид Мориц. Дополнувањето на вентилите овозможило ниско ниво на хармоничната серија на инструментот и сѐ уште има целосен избор на белешки. Пред пронаоѓањето на вентилите, дувачките инструменти беа ограничени на белешки во хармоничната серија, и на тој начин генерално се одиграа многу високи во однос на нивниот основен терен. Хармониката почнувајќи од три октави над основното теренот се наоѓа на целиот чекор, правејќи корисен избор на белешки.