Трицикличен антидепресив

Трицикличните антидепресиви (ТЦА) се хемиски соединенија кои во прв ред се користат како антидепресиви. ТЦА првпат биле откриени во раните 1950-ти и пласирани на пазарот подоцна во истата деценија.[1] Наречени се според нивната хемиска структура, која содржи три прстени на атоми. Тетрациклични антидепресиви (ТеЦА), се сродна група на антидепресивни соединенија, кои содржат четири прстени на атоми.

Хемиската структура на прототипскиот и првиот трицикличен антидепресив на пазарот, имипрамин. Можат да се забележат трите прстени.

НаводиУреди