Томск — град и админастривен центар во областа Томск во Русија, сместен на реката Том. Населеноста изнесувала 524,669 (во 2010); 501,963 (во 2002); 501,963(во 1989). Томск се смета за еден од најстарите градовивп Сибирија. Ја прослави својата 410-та годишнина во 2014. Градот е познат едукаивен и научен центар со 6 државни универзитети, повеќе од 100,000 студенти,и најстар универзитет во Сибирија.

Административна згрда во Томск

Историја уреди

Томск потекнува од декретот од цар Борис Годунов во 1604 година по Тоиан, тартарски војвода од Ешута, прашал за царската заштита против Кригхизките банди. Царот пратил 200 козаки под наредба од Василиј фомич Тирков и Гаврил Иванович Писемски да конструира тврдина на банката од реката Том, со поглед што ќе стане градот Томск. Тоиан отстапи земја за тврдината на царот.