Македонија (тема)

(Пренасочено од Тема Македонија)

Тема Македонија или Одринска Македонија — воено-административна област, тема, во Византија, создадена од страна на царицата Ирина во периодот помеѓу доцните 700. години и на почетокот од 800. години кога за првпат се спомнува. Темата Македонија ја опфаќала Северозападна Тракија со административен центар во Адријанопол. Името го добила по населението што се преселило таму од географска Македонија по словенските напади.[се бара извор]

возможно простирање на тема Македонија, во однос на дèнешни граници.
1045, тема Македонија.

Литература

уреди
  • Constantine VII Porphyrogenitus, De Thematibus, Lib. II. Introduzione, testo critico, commento a curadi A. Petrusi, Citta del Vaticano, 1952 (италијански)
  • Kazhdan, Alexander Petrovich, уред. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium. New York, New York and Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-504652-6.
  • Nesbitt, John W.; Oikonomides, Nicolas, уред. (1991). Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, Volume 1: Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea. Washington, District of Columbia: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. ISBN 0-88402-194-7.
  • Pertusi, A. (1952). Constantino Porfirogenito: De Thematibus (италијански). Rome, Italy: Biblioteca Apostolica Vaticana.
  • Treadgold, Warren T. (1991) [1988]. The Byzantine Revival, 780–842. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-1896-2.
  • Treadgold, Warren T. (1995). Byzantium and Its Army, 284–1081. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-3163-2.

Надворешни врски

уреди